Foder i pelletsform förvaras vanligen i säckar. Många av dessa är vattentäta så att de också kan förvaras utomhus. Stall, bondgårdar och liknande kan behöva köpa in stora mängder pellets och då kan det vara nödvändigt att lägga säckarna ute under en längre eller kortare tid.

I många fall kan det då vara så att de vilda djuren får korn på vad som finns i säckarna. Då kan det vara så att de ger sig på säckarna. Många gånger kan de vilda djuren också bara vara intresserade av att veta vad som finns i säckarna, och då är det inte alltid de väljer att äta av pelletsen.

Om man flera gånger får sitt pelleterade foder förstört av de vilda djuren kan det uppstå stora kostnader. Som bonde eller ägare av fodret kan man då få tillstånd att bedriva skyddsjakt för att bli av med de vilda djur som förstör. Detta ansöker man om hos Länsstyrelsen. Det måste dock vara helt uppenbart att det är just vilda djur som ryckt fram och förstört fodret. Om ansökan inte beviljas får man inte jaga djuret. Man får dock använda olika taktiker för att skrämma bort dem. Det kan till exempel fungera med höga ljud, prassel, starkt ljus som plötsligt tänds, taggtråd, stängsel eller kraftigare elstängsel. Ibland kan det också fungera att gå runt pelletsen ett par gånger under natten ett par dagar i följd. Då lär sig djuren snart att det inte är värt att försöka.

Ibland kan det också fungera att få ett jaktlag eller liknande att sätta upp en station för utfodring av viltet en bit bort. Då blir pelletsen som ska användas på gården förhoppningsvis mindre intressant. Detta brukar vara effektivast i samband med olika skrämselmetoder. Då blir det både otäckt och onödigt att besöka bondgården för att roffa åt sig mat.