När man är jägare gäller det också att vårda de vilda djuren. Under en sträng vinter som ger mycket snö eller skare är de viktigt att man utfodrar de vilda djuren för att inte flera av dem ska råka svälta ihjäl. Främst är det kid, unga djur eller gamla djur som behöver fodras eftersom att de kan ha svårt att hitta mat ute i naturen.

Genom stödutfodringen överlever fler djur, och detta gör också att flera djur föds. Det rekommenderas ofta att man ger kraftfoder vid denna utfodring och detta kan vara spannmål eller just pellets. Det räcker ofta gott att ge renar, hjortar och rådjur ett bra kompletterande kraftfoder som innehåller vegetabiliska ämnen som smakar gott. I pelletsform innehåller detta foder många fibrer som gör det lätt för djuren att växla från det naturliga betet till pelletsen vilket gör att djuren slipper annars vanliga magproblem. När man stödutfodrar med pellets är det viktigt att tänka på att de innehåller mycket stärkelse och proteiner. De kan dock ha växlande fetthalt och om man ska fodra rådjur bör man kontrollera att pelletsen inte innehåller palmolja eller soja. Det ska dock finnas nog med mineraler och vitaminer så att djurets normala behov tillgodoses.

När man ska fodra med pellets kan man antingen använda sig av foderautomater, foderhäckar eller så kan man helt enkelt sprida pelletsen för hand. Man kan aldrig sprida ut för mycket pellets. Inga djur kommer att föräta sig och du av just det. Ofta finns det dock en risk att man slutar att stödutfodra alldeles för tidigt, eller att man börjar för sent. Hjortar, rådjur och renar måste utfodras tills dess att man ser att det verkligen finns föda i naturen. När så är fallet brukar djuren sluta komma till de utfodringsplatser man gjort i ordning. Först då kan man sluta utfodra.